THIẾT KẾ 3D Trước khi thi công

Bc Igate Satmy Thuat 400
Bc Igate 400 1
Bc Igate 400 Sat My Thuat
Bc Igate 400 Ig

Mẫu ban công sau khi làm thô tại xưởng

Bc Gct Ban Công Săt Igate
Bc Gct Ban-công-sắt
Bc Gct Igate 402 Ban Công Sắt
Bc Gct Igate 402 Igate Sắt Mxy Thuật