Mẫu Tân Cổ Điển

  

MẪU TÂN CỔ ĐIỂN 


 Tóp Những Mẫu Cửa được làm thủ công bởi các thợ lành nghề, Sản Phẩm là sự kết hợp giữa sắt đặc tròn và la, cộng với các phụ kiện hoa lóa rèn thủ công. Đặc biệt phiên bản này sẽ được thiết kế riêng cá nhân hóa với từng công trình của chủ đầu tư.

Đơn Giá: 10.000.000đ Đến 15.000.000đ

 
 
 
Cua-cong-dep-igate-tai-ha-noi-cc-ht7
iGATE 400: GIÁ 10.999.000Đ/1m2
Cua-cong-dep-igate-tai-ha-noi-cc-ht
iGATE 401: GIÁ 9.999.000Đ/1m2
Cua-cong-dep-igate-tai-ha-noi-cc-ht7
iGATE 400: GIÁ 10.999.000Đ/1m2
Cong-sat-my-thuat-dep-cc
iGATE 400: GIÁ 10.999.000Đ/1m2
Cong-sat-my-thuat-dep-cc
iGATE 400: GIÁ 10.999.000Đ/1m2
Thiet Ke Ban Cong Dep Igate Tai Ha Noi-bc-3d8
iGATE 401: GIÁ 9.999.000Đ/1m2

  

MẪU CAO CẤP 

 

 Tóp Những Mẫu Cửa được làm thủ công bởi các thợ lành nghề, Sản Phẩm là sự kết hợp giữa sắt đặc tròn và la, cộng với các phụ kiện hoa lóa rèn thủ công. Đặc biệt phiên bản này sẽ được thiết kế riêng cá nhân hóa với từng công trình của chủ đầu tư.

Đơn Giá: 18.000.000đ Đến 30.000.000đ/1m2

 
 
 
Cua-cong-dep-igate-tai-ha-noi-cc-ht18
iGATE 400: GIÁ 10.999.000Đ/1m2
Cua-cong-dep-igate-tai-ha-noi-cc-ht17
iGATE 401: GIÁ 9.999.000Đ/1m2
Cua-cong-dep-igate-tai-ha-noi-cc-ht17
iGATE 401: GIÁ 9.999.000Đ/1m2
Cua-cong-dep-igate-tai-ha-noi-cc-ht18
iGATE 400: GIÁ 10.999.000Đ/1m2
Cua-cong-dep-igate-tai-ha-noi-cc-ht18
iGATE 401: GIÁ 9.999.000Đ/1m2
Cua-cong-dep-igate-tai-ha-noi-cc-ht18
iGATE 401: GIÁ 9.999.000Đ/1m2

  

MẪU HIỆN ĐẠI 

 

  Mẫu Cửa hợp với kiến trúc hiện đại, Sản Phẩm là sự kết hợp giữa công nghệ cắt lare sắc nét cộng sự thi công chỉnh chu đến từ iGATE. Đặc biệt phiên bản này sẽ được thiết kế riêng cá nhân hóa với từng công trình của chủ đầu tư.

Đơn Giá: 6.000.000đ Đến 12.000.000đ/1m2

 
 
 
Cua-cong-dep-igate-tai-ha-noi-cc-ht6
iGATE 400: GIÁ 10.999.000Đ/1m2
Cua-cong-dep-igate-tai-ha-noi-cc-ht6
iGATE 400: GIÁ 10.999.000Đ/1m2
Cua-cong-dep-igate-tai-ha-noi-cc-ht6
iGATE 400: GIÁ 10.999.000Đ/1m2
Cua-cong-dep-igate-tai-ha-noi-cc-ht6
iGATE 400: GIÁ 10.999.000Đ/1m2
Cua-cong-dep-igate-tai-ha-noi-cc-ht6
iGATE 400: GIÁ 10.999.000Đ/1m2
Cua-cong-dep-igate-tai-ha-noi-cc-ht6
iGATE 400: GIÁ 10.999.000Đ/1m2