iGATE tiền thân là công ty Nam Thao hoạt động từ năm 2012, đến 2018 chính thức tách riêng và thành lập iGATE

Sr Igate
Igate Smt
Vb Igate
Vb Igate