Hình ảnh xưởng sản xuất igate tại Xích Thổ Nho Quan Ninh Bình

Igate Smt
Xsx Igate Sắt
Xsx Igate 1
Xsx Igate 4

Nhà xưởng với quy mô rộng hơn 3000m2

Xsx Igate 5
Xsx Igate 10
Bc Gct Igate 402 Đinh Thìn
Xsx Iagte 3

Với độ ngũ công nhân tay nghề trên 10 năm

Xsx Igate 11
Xsx Iagte 7
Xsx Igatè
Xsx Igate 8