Văn Phòng iGATE tại 224 Vạn Phúc Hà Đông Hà Nội

Sr Igate
Sr Igate 15
Sr Igate 16
Sr Igate 18

Văn Phòng iGATE tại xưởng sản xuất, tại Xích Thổ Nho Quan Ninh Bình

Sr Igate 11
Sr Igate 2
Sr Igate 1
Xsx Iagte 3