Một vài công trình tiêu biểu tại iGATE

Mai-che-kinh-cuong-luc-igate
Mai-kinh-sat-my-thuat-igate-442
Mai-kinh-san-thuong-dep-tai-ha-noi
Mau-cua-cong-sat-2-canh-dep-1
Mai-kinh-igate-nb-dd
Cong-sat-nghe-thuat-igate-119
Mai-hien-kinh-nghe-thuat-igate-dd
Cau-thang-igate
Mai-hien-dep-igate-438-dd.
Cua-cong-dep-116-igate
Cau-thang-sat-nghe-thuat-igate-dep-dd
Mai-hien-dep-igate-438-dd.
Cua-cong-dep-igate-121-dd
Mai-kinh-nghe-thuat-igate-409-dd
Cong-sat-my-thuat-igate-117-dd
Mai-kinh-cuong-luc-igate-dd
Mai-kinh-thanh-hoa-dep
Cong-nghe-thuat
Mai-kinh-san-thuong-igate-dd
Cau-thang-sat-xoan-dep-2024

Theo dõi iGATE trên nền tảng xã hội khác